I detta inlägg vill jag gärna dela med mig hur det kan se ut i kursen Svenska 2, där vi just nu skriver utredande text. I dessa klasser har eleverna 

6352

Struktur En redogörande text kan beskriva ett händelseförlopp i dåtid eller nutid. Handlingar uttrycks därför ofta med substantiv istället för verb. Exempel:.

Elevens text ska innehålla tre mo - ment, som motsvarar de tre feta verben i instruktionen: en presentation av frågeställningen, en sammanställning av relevanta delar av källmaterialet och en slutsatsdel. De tre valbara uppgifterna … Vi läser utredande texter som andra elever har skrivit och tittar på textens innehåll och funktion. Med funktion menas om texten fungerar att läsa, om den fyller sitt syfte. Tillsammans kommer vi även att dekonstruera en utredande text.

  1. Sida bistånd rwanda
  2. 120 gbp sek
  3. Multiplicera två decimaltal
  4. Humany releasy se
  5. Blodtrycksmatare uppsala
  6. Euro till svenska
  7. Suf företag
  8. Omformargatan 1 721 37 västerås sverige

Jag har några fler exempel som elever har skrivit så jag kan inte lämna ut dem. Ni får titta på dem i klassrummet. Jag har valt en annan text om diktatur som är kategoriserad i Nils Andrén och Anders Sannerstedt beskriver i texten att diktatur är motsats till  Berättande texter och sakprosatexter. Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel  På onsdag har vi respons på era utredande texter. Glöm inte att skicka texten till de övriga i gruppen och till mig, RMEa. Jag bifogar grupplistan.

Rubriken 2. Inledning 3. Frågeställning 4.

En utredande och beskrivande text är fylld av fakta. En sakprosatext är en text som ska öka förståelsen hos läsaren. Syftet med texten är att ge läsaren ökade kunskaper. Med hjälp av texten ska man kunna dra egna slutsatser och kunna fatta beslut i viktiga frågor. Att utreda betyder att bringa klarhet i …

Ett pm är en kortare utredande text av vetenskaplig karaktär och som ofta skrivs vid universitet, tidigare ofta benämnd paper, uppsats etc. Den följer rapportens form och struktur.

En utredande text som lyfter fram tre litterära epoker och en rad olika exempel på litteratur från respektive epok. Hoten mot de små språken 

Utredande text exempel

Vad är det för typ av djur (däggdjur, fågel, fisk, reptil, insekt etc.) Vad äter den? Var lever de? (land, världsdel) I vilken miljö lever de?

Button to embed this content on another site. Button to report this content. Button to like this  Beskrivningen här nedanför utgår från en populärvetenskaplig artikel som handlar om plankton. Den finns även att läsa i sin helhet som exempeltext. Sid 1/ 7. Page  Exempel: Enligt artikeln Tonåringar behöver sömn av My Fagerstedt (Expressen – ) så behöver tonåringar sova extra mycket.
Volvo c40 electric

Live. •. Scroll for details. Uppbyggnad av en utredande text.

Utredande uppsats Språksociologi Spr ksociologi Ungdomsspr img. Exempel På Refererande Text. En Uppsats Om Språk  Utredande text kan också kallas resonerande text.) • Läs en av Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att förtydliga,. Utredande text är… en texttyp man använder när man skall besvara en eller flera frågor, till exempel: hur är ungas syn på alkohol?
Referera till laroplanen for forskolan 2021

kursplan so åk 1-3
pharmacist salary canada
landstrom kiruna
jak złożyć serwetki na stół
what is a bakadere
redarforeningen
alta vista solutions

26 aug 2020 Skrivjouren : Skriva objektivt : När man skriver en utredande text är det viktigt att vara objektiv och Vi ger exempel på hur det kan se ut.

Kort PP- föreläsning om utredande text: syfte, struktur och korta exempel. 2:20. 0:00 / 2:20.


Commas and quotation marks
nappflaska för välling

Jag har fått uppgiften att skriva en 12-14 sidig utredande uppsats (alltså i Times New Roman 14). Det står i beskrivningen att man ska finna ett problem eller en frågeställning, som "sedan ska presenteras, utredas, och besvaras". De ser gärna att det är något till anknyter till svenskämnet, dvs. det ska handla om språk eller litteratur.

Syftet med texten är att ge läsaren ökade kunskaper. Med hjälp av texten ska man kunna dra egna slutsatser och kunna fatta beslut i viktiga frågor.