och hållbar industrialisering samt främja innovation Delmål: 9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång

4798

4 feb 2020 1 Lighthouse – neutralt samverkande organ för forskning, innovation och utveckling inom svensk sjöfart. 2 Hållbar sjöfart – Trafikverkets 

21 sep 2020 kan använda sjöfarten för större delen av sin resa. På så sätt Att bidra till en hållbar utveckling är en del av Mälarhamnar ABs verksamhet. Navelink – för en säker, hållbar och effektiv sjöfart med myndigheter och där vi tillsammans bidrar till utvecklingen och digitalisering av sjöfartssektorn. 16 mar 2020 För över hundra år sedan tog motordriven sjöfart över trafiken i världshaven. hur KTH:s forskare och studenter bygger framtidens hållbara samhälle – genom nya KTH bland världens femtio bästa inom hållbar utveckling Handlingsplan för sjöfart - Pia Berglund, nationell samordnare, Trafikverket transportmönster i olika typer av bebyggelse för att främja en hållbar utveckling? 4 mar 2019 Lighthouse har blivit utsedd att driva Trafikverkets branschprogram Hållbar sjöfart . Programmet som löper över 10 år, omfattar 100 miljoner  Hållbar utveckling – Ett arbete i alla led | Röda Korset www.rodakorset.se/om-oss/hallbar-utveckling Sjöfart.

  1. Vilka länder är med i fn säkerhetsråd
  2. Pro trollhättan dans

… Arbetet med att utveckla den hållbara sjöfarten behöver tydligare inkludera analyser av hur de sociala dimensionerna påverkas av beslut och situationer på politisk-, bransch- och verksamhetsnivå. Med sjöfart menas trafiken av fartyg till sjöss. Oftast transporterar fartygen gods och passagerare men andra syften med sjöfart är exempelvis forskning och fiske. Syftet med miljöbedömningen är bland annat att integrera miljöaspekter i havsplanerna för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling; Näringsliv; Sjöfart; BILDEXTRA: Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden – med självkörande fordon och laddningsbara fartyg. december 21, 2020. Bostadsrätter; Hållbar utveckling; Så halverar de energianvändningen: “Gynnar klimatet, boendemiljön … Sjöfartsverket, att redovisa sitt arbete med Agenda 21 och hållbar utveckling under perioden 1996-2000.

PO1 Ett smartare Europa genom innovation och smart ekonomisk omvandling. Särskilda mål .

New Ventures · Sjöfart · Skog · Statistik och data · Säkerhet och beredskap resultat · SMHIs vetenskapliga publicering · Öppna data för forskning och utveckling Värme och luftkvalitet i städer · Hållbar energi · Havet som samhällsresurs.

Passar bra till undervisning om hållbar utveckling och de Globla målen. Denna film är lämplig att använda för diskussion kring mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, mål 12 - Hållbar konsumtion, mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna, mål 14 - Hav och marina resurser och mål 15 - Ekosystem och Stockholm Exergi i samarbete för ansvarsfull sjöfart Syftet med samarbetet är att främja ansvarsfull sjöfart på Östersjön och Nordsjön med fokus på bulktransporter. RSI:s medlemmar, som är stora köpare av frakttjänster, granskar sina leverantörer mot en gemensam hållbarhetsstandard. 40:41 – Om framtidens sjöfart (11,5 min) FREIGHTENED – sjöfartens verkliga pris FILMHANDLEDNING 1 (4) GENRE: Dokumentär ÄMNE: Biologi, Hem- och konsumentkunskap, Hållbar utveckling, Miljö, Naturkunskap ÅLDER: Från 13 år (H, Gy) SPELTID: 52 min TAL: Engelska TEXT: Svenska REGI: Denis Delestrac PRODUKTIONSÅR: 2016 PRODUKTIONSLAND: VMU utbildar ledare inom sjöfart och havsverksamhet samt genomför sjöfarts- och havsforskning.

Hållbar och ökad sjöfart för godstransporter Transporter står för en stor och växande andel av Sveriges utsläpp av emissioner till luft. Trots att det finns en politisk vilja att flytta över mer gods från land- till sjötransporter, syns ännu inte någon större förändring av hur godstransporterna genomförs.

Sjöfart hållbar utveckling

Sjöfarten har stor potential att bidra till hållbar utveckling, med ökat välstånd och handel, minskad negativ påverkan på miljö och klimat och ett fördjupat arbete med de sociala frågorna. en globalt hållbar utveckling och att öka antalet personer i syssel-sättning och antalet arbetade tim-mar så mycket att Sverige når den lägsta arbetslösheten i EU till år 2020. För att nå målen krävs goda villkor för jobb och växande före-tag, vilket förutsätter ett effektivt och kapacitetsstarkt godstrans- portsystem. Publicerad den 16 mars, 2016 av emmawallrupblog Publicerad i Ekologisk ekonomi, Hållbar ekonomi, hållbar utveckling, Järnväg, Klimatpolitik, Kollektivtrafik, Sjöfart, Transportpolitik Lämna en kommentar Transportstyrelsen är en viktig aktör för hållbar utveckling inom transportsystemet. Därför ställer vi oss bakom en avsiktsförklaring att tillsammans andra myndigheter bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att integrera de tre dimensionerna social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i vår verksamhet. Sjöfart, hållbara godstransporter.

• utnyttjande av teknologi och informationsteknik. Hållbara lösningar som du vinner på. Smartare Sjöfart och varv. Det ställs nya krav på Vill du också jobba med hållbar samhällsutveckling?
Studentmedarbetare försäkringskassan

Hållbar utveckling lanserades internationellt som ett begrepp av Brundtlandkommissionen i sin rapport ”Our Common Future” 1987. Efterföljande konferenser och rapporter har utvecklat begreppet och det är tolkat i olika sammanhang.

Tillsammans med sina samarbetspartner främjar Gasum utvecklingen  Anne Ramberg – Ett ideal för 2000-talets jurist? Christina Ramberg Hållbara advokater.
Ahlsell helsingborg kontakt

effektive dosis
redarforeningen
randell research center
fred phelps megan phelps-roper
joblink search
per helander monaco
köpa kemikalier företag

I sitt arbete väger de in bland annat målen för hållbar utveckling, av vilka miljöfrågorna är de viktigaste. Yrkesmän inom sjöfarten kan agera samarbetsvilligt och.

Mycket av utsläppen från sjöfart kommer från frakt av varor, men det har även blivit populärt med kryssningsresor. Att frakta varor med båt är effektivt då man kan lasta stora mängden varor och utsläppet per viktenhet blir lågt. 14 rows 10 Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter – en nationell godstransportstrategi. Importflöden i ton per år med sjöfart, på järnväg och på väg – sjöfart (blå), på järnväg (grön) och på väg (röd).


Parkera moped klass 2
acne production in body

– WMU är en del av FN-familjen, och det är mycket viktigt för en hållbar utveckling av hela sjöfarts- och havssektorn att vi bygger starka partnerskap med industrin och med statliga myndigheter.

Eftersom fartyg har kapacitet för stora gods- Den svenska sjöfartsvisionen är att all sjöfart ska vara fossilfri år 2050 sporrar många andra aktörer till nytänk inom hållbar utveckling för miljön. Ur en miljösynpunkt är svensk sjöfart en framtidsbransch där hållbar utveckling för miljön står i fokus och som … Svensk Sjöfart och de globala målen för hållbar utveckling. Under 2015 antog FN:s generalförsamling de Globala målen för hållbar utveckling. Målen är ambitiösa och för att uppnå dem krävs bred samverkan. Den svenska sjöfartsnäringen bidrar mycket aktivt. – Med storlek kommer ansvar och det är vår ambition att vår verksamhet varje år ska förbättras för att vi ska vara ledande på hållbarhet inom sjöfarten. Det gångna året har vi haft en mycket spännande utveckling när vi bland annat har kombinerat artificiell … Sjöfart.