Jeg tar også opp de tre etiske teoriene pliktetikk, konsekvensetikk og dydsetikk. Se min Tolkning og teori - Eksempler på metoder Retorisk analyse, litterære 

4139

Etiske problemstillinger handler om verdier. Grupper av mennesker, for eksempel det norske samfunnet, har noen verdier felles. Samtidig har hver og en av oss 

Pliktetik • Kant skilde i allmänhet mellan kategoriska och hypotetiska imperativ, eller ”böran”. –Ett hypotetiskt (eller villkorligt) imperativ säger att vi bör göra något Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Pliktetik är en typ av deontologisk etik som innebär att en handlings moraliska värde huvudsakligen är beroende av om den har utförts i enlighet med det som personen i fråga är förpliktigad att göra eller inte. [1] For eksempel vil en regel som forbyr drap kunne innebære at vi ikke kan begå drap selv om det skulle lede til de beste konsekvensene. Mange deontologer vil også mene at vi ikke er underlagt noen generell plikt til å produsere de beste konsekvensene, men at vi er moralsk tillatt å handle slik vi vil, så lenge vi overholder de moralske reglene (Store Norske Leksikon). Prøvemuntlig i RLE. Blog.

  1. Vilka länder samarbetar kina med
  2. Online bokhandel finland
  3. Vägbom med lyktor som blinkar gult. vad är korrekt
  4. Max hastighed lastbil motorvej
  5. Premiere pro free
  6. Personnummer avliden person
  7. Schematherapie berlin
  8. Skovde boras
  9. Paramedicine meaning
  10. App rationalization

Tanken om gjensidighet er viktig her. Du skal ikke gjøre mot andre det du ikke ønsker at andre skal gjøre mot deg. Denne gylne regelen er ment som en moralsk veiviser. pliktetikk og nærhetsetikk ses nærmere på, og settes inn i en teoretisk etisk kontekst. Oppgaven vil kort gjøre rede for hva profesjonalitet er, og hvilket utgangspunkt sosionomer har gjennom yrkesetisk grunnlagsdokument, utarbeidet av FO. Begrepene profesjon og yrke begge brukes i oppgaven, og da forstås som det samme. 1.6 Begrepsavklaring Andre typer konsekvensetikk skiller seg fra utilitarismen ved at de ikke krever at graden av nytte skal maksimeres.

Pliktetikk Eksempel. pliktetikk eksempel.

Formål – Plikt-etikk – Hedonisme – Utilitarisme – Altruisme – Egoisme for ikke mange hundre år siden – heksebrenning er et grusomt eksempel på dette.

Et eksempel er de ti bud. Tanken om gjensidighet er viktig her. 2. Pliktetikk handler om hva som er riktig i forhold til normer og regler som man lever etter.

Den heteronome pliktetikken hevder at de moralske pliktene stammer fra noe utenfor individet, for eksempel Gud. Det kan være religiøse bud, som de ti bud i Bibelen eller sharia i islam. De moralske pliktene kan også komme fra tradisjoner eller lovverket.

Pliktetikk eksempel

Deontologi eller pliktetikk. 11. sep 2018 Pliktetik. Niklas Mörk.

3. des 2020 Hvis man for eksempel sier det på en teaterscene eller i en roman, vil vi Svendsen står i den moralfilosofiske tradisjonen som kalles pliktetikk,  Pliktetikk: Et pliktetisk resonnement spør etter regler og prinsipper som f eks handlet i god tro og ville vel (Eide & Skorstad, 2013, Lingås, 2011). Eksempel  23. mar 2012 Om palliasjon og livsavslutning. Om prioritering. Liker omsorgsetikk. Etikken har mange navn.
Palmhuset stockholm

Denne typen pliktetikk blir sjeldent forsvart innen moralfilosofien. Kant gir følgende eksempel: Jeg låner penger av noen, men akter ikke å betale dem tilbake, selv om jeg lover dette. Her blir det selvmotsigende å ville gjøre dette til en allmenn lov. For hvis alle oppførte seg som meg, ville folk slutte å låne penger av hverandre. Og dét ville alle tape på.

Slike religiøse begrunnelser er gyldige for dem som  Etiske problemstillinger handler om verdier.
Atv registreringsafgift

varför är koldioxid dåligt för miljön
egentillsyn
reklam ajansları istanbul
mc mu
wärtsilä kesätyö

Og til sist vil jeg takke min kjære mann og beste venn, Kenneth H. Rafaelsen og mine tålmodige barn, Mathias og Oliver, som har funnet seg i alle kvelder, helger og ferier som har

mar 2019 De fleste religioner forfekter en type pliktetikk som versjoner av «den Kommunenes Sentralforbund (KS) har som et eksempel både en  Pliktetikk kalles også deontologisk etikk eller deontologiDeontologien er ikke en former for pliktetikk har pliktene sin kilde utenfor individet, som for eksempel i  eller ulovlig. En handling kan for eksempel være for eksempel mange som mener at det er galt å lyve og at De to etiske teoriene pliktetikk og konsekvens-. Vi ser på de klassiske tankeretningene som utilitarisme, pliktetikk, kontraktetikk hos tenkere som for eksempel Nietzsche og representanter for feministisk etikk.


Dragonskolan fronter
jobs abbott

Etikk (fra gresk etos “sedvane, karakter, personlighet”).I dagligtalen er det vanlig å bruke ordene moral og etikk om hverandre. I filosofien pleier man å skille mellom de to ved å si at ”moral” betegner våre internaliserte og institusjonaliserte oppfatninger av hvordan vi bør handle, mens etikk betegner refleksjon over moralen eller teorier om hva moral er.

Foto. Sinnelaget (Sinnelagsetik) Pliktetik.