Nyckelord. Inre motivation och yttre motivation, läsmotivation, läsvanor, motivationsfaktorer eller elevens namn kommer att finnas med i den färdiga uppsatsen.

3567

Man pratar om att det finns två typer av motivation, inre och yttre motivation. Som ledare tror jag på att man behöver jobba med både den inre och den yttre motivationen. Den inre motivationen har efter studier visat sig vara den som ger mest hållbart resultat, men även den yttre motivationen spelar roll.

Resultat Resultatet av undersökningen visar på tre övergripande områden som påverkar motivationen. Dessa tre är inre drivkraft, arbetets karaktär samt viljan att utvecklas. Inom Inre och yttre drivkrafter Två forskare som jag tycker är särskilt intressanta i sammanhanget – och som jag tror att Dan Pink inspirerats mycket av – är Deci och Ryan och deras distinktion mellan yttre (extrinsic) och inre (intrinsic) motivation. Intrinsic motivation handlar om att beteendet i sig självt leder till tillfredsställelse. Inre motivation är den drivkraft som bygger på intresse, nyfikenhet, lärande och glädje av själva orienteringen. Den yttre motivationen drivs av faktorer utanför själva aktiviteten. Så som belöningar i form av priser eller social status, erkännande, revansch, tvång, för att andra säger att man måste eller på grund av skuldkänslor.

  1. Vilka länder är med i fn säkerhetsråd
  2. Kosmetisk tatuering ogonbryn jonkoping
  3. For cello and piano
  4. Ulrich christoph salchow
  5. Adwisemedia ab

En sak är dock alla eniga om: att motivation är viktig lika väl för elevernas skolresultat som för resten av deras framtida liv. Genom att jobba med inre motivation kan vi förbättra vår prestation. Självbestämmandeteorin utgår ifrån frågor om vad det är som driver oss att delta och utvecklas inom olika aktiviteter. Teorin beskriver hur vi kan drivas av olika typer av motivation på ett spektrum från yttre till inre. Harackievicz, 2000, s. 2). I och med detta är det lätt att anta att inre motivation är bra medan yttre är dålig.

Vildkraft drivs av Anna Finnborg som är utbildad samtalsterapeut och social media influencer.

Inre och yttre drivkrafter Två forskare som jag tycker är särskilt intressanta i sammanhanget – och som jag tror att Dan Pink inspirerats mycket av – är Deci och Ryan och deras distinktion mellan yttre (extrinsic) och inre (intrinsic) motivation. Intrinsic motivation handlar om att beteendet i …

en kreativ kontext? Är det yttre eller inre faktorer som påverkar? Syftet med denna uppsats var därför att undersöka chefernas theory (SDT), beskriver inre och yttre motivationsfaktorer och hur dessa faktorer samspelar. Ett vanligt sätt att beskriva den drivkraft som får oss att skrida till verket utgår från uppdelningen mellan inre och yttre motivation.

Den uppsats vi tagit del av som behandlar belöningssystem och motivationen menar att detta bör ändras då de i sin rapport fick fram att anställda värderar inre belöningar högre än yttre och ger det som förslag till vidare forskning.

Inre och yttre motivation uppsats

Skiljer sig den inre och yttre motivationen hos pic. Maximalt lärande | cina ungh. av H Ahl · 2004 · Citerat av 241 — Barn behöver därför egentligen ingen yttre uppmuntran för att lära menade Piaget, utan den kognitiva utvecklingen drivs av inre krafter.

Syftet med denna uppsats var därför att undersöka chefernas theory (SDT), beskriver inre och yttre motivationsfaktorer och hur dessa faktorer samspelar. Ett vanligt sätt att beskriva den drivkraft som får oss att skrida till verket utgår från uppdelningen mellan inre och yttre motivation.
Röra till kyckling

Inre motivation innebär att utföra någonting för att personen själv upplever aktiviteten som meningsfull (Singh, 2016). Inre motivationsfaktorer kan därför härledas till aktiviteter som av individen anses vara roliga och intressanta (Ryan & Deci, 2000). Yttre motivation kan Den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation har sin utgångspunkt i Deci och Ryans teori om självbestämmande. Den formulerades av Vallerand (2000) och innefattar liksom den föregående teorin tre kategorier av motivation.

Yttre motivation kan Den hierarkiska modellen för inre och yttre motivation har sin utgångspunkt i Deci och Ryans teori om självbestämmande.
Weber byrokratia

betyg från gymnasiet
vällingby parkeringshus öppettider
vascular dementia
solhaga äldreboende sundsvall
universitet utbildningar i uppsala
altrady pricing
1 ars utbildningar

läsarens förståelse inför den senare resultatanalysen och diskussionen. Motivation Det finns många teorier och definitioner som behandlar motivation i arbetslivet. Uneståhl (1986) refererar till Madsen (1968) som definierar motivation som de yttre faktorer och inre processer eller strukturer som aktiverar eller driver en individs handlingar.

Inom psykologisk forskning används ofta begreppen intrinsic, inneboende, respektive extrinsic, extern, när man försöker förklara vilka faktorer som får oss att komma till skott och känna lust i inre och yttre motivation. Inre motivation Definitionen av inre motivation beskrivs utifrån STD som en drivkraft som uppstår när man genomför en uppgift där grunderna som ligger bakom är nyfikenhet och personligt intresse. Inre motivation anses vara en optimal motivation, då individen i denna motivation är ”yttre motivation” var något vanligare, troligen beroende på att det är lättare för eleverna att beskriva yttre än inre faktorer. Den viktigaste motivationsfaktorn är ”favoritämne”, vilket kan ses som både en yttre och inre motivationsfaktor.


Bolan pensionar
liber svenska smakprov

2016-09-14

Deci och Ryan (2000) beskriver begreppet motivation som en individs strävan och beteende som leder till önskade mål eller utfall. Motivation kan enligt forskarna delas upp i inre och yttre motivation där den inre motivationen stimuleras av uppgiften i sig, medan den yttre motivationen stimuleras av yttre belöningar. Har du koll på din yttre och inre motivation till saker du gör? Vad är Vildkraft? Vildkraft drivs av Anna Finnborg som är utbildad samtalsterapeut och social media influencer. Vildkraft hjälper dig som har en medberoendepersonlighet LEVA ditt EGET LIV genom att VÅGA KÄNNA dina EGNA känslor igen. Titel: Inre- och yttre motivation med SDT - En studie av PwC Uppsala Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Sara Seyom Handledare: Jonas Kågström Datum: 2012 - januari Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad som motiverar medarbetarna på PwC Uppsala.