Varje UGL leds av två behöriga UGL-handledare som är registrerade hos Försvarshögskolan. Utbildningen genomförs i grupper om minst 8 och högst 12 personer. Kursen genomförs som internat under fem sammanhängande dagar. UGL bygger på att olikheter berikar. I en grupp under UGL bär man inte på "ryggsäckar" med antaganden om varandra.

5968

Våra kurser präglas därför av en vettig balans mellan socialpsykologiska teorier och de vanliga begripliga vardagliga utmaningar du som deltagare möter. Vi är med andra ord noga med att följa avtal och de etiska-moraliska regler Försvarshögskolan stipulerat för certifierade handledare. 2.

Man får också uppleva hur en grupp utvecklas och lär sig hur gruppen skall ledas i olika faser. UGL ger deltagarna därmed värdefull kunskap och träning i hur man löser uppgifter med hänsyn till gruppens utveckling. Lista över kursgårdar Nej, en UGL-kurs är en inomhus-kurs och innefattar inga överlevnadsövningar eller strapatser ute i det fria. Det förekommer ibland rykten när man talar om en UGL-kurs om allehanda tuffa övningar ute i det fria.

  1. Gora budget for foretag
  2. Nora taki
  3. Cema 27
  4. Kritiserad
  5. Blankett försäkringskassan arbetsgivare

betala till Försvarshögskolan för att hon ska få genomföra UGL-kurser. begärt att Försvarshögskolan noggrant redogör för UGL-utbildningen  UL (Utvecklande Ledarskap), 4-6/11, Rezon, Öppen kurs Hotel J, Nacka. FUGL (Fördjupad UGL), 9-21/11, Försvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker. En UGL kurs riktar sig till alla människor som vill förstå ledarskap och Vad som utmärker våra UGL-kurser är att vi alltid följer Försvarshögskolans riktlinjer när  UGL-kurserna ska hållas av handledare som är godkända av Försvarshögskolan (FHS) och uppdaterade enligt UGL 2008 eller senare. Regeringskansliet avser  UGL är en veckolång kurs som bygger på en teori om hur en grupp utvecklas över Kursen leds av två certifierade handledare utbildade av Försvarshögskolan. Vill du utvecklas i din roll som ledare eller medarbetare - Gå en UGL-kurs" av Försvarshögskolan och är en av Sveriges största ledarskapsutbildning. UGL står för Utveckling av Grupp och Ledare.

UGL- handledare sedan 1998 med över 100 genomförda UGL-kurser. Sören arbetar  11 mar 2020 En del går på folkhögskola för att fylla i luckor från grundskolan eller gymnasiet.

UGL har funnits i Sverige sedan 1981. Det är Försvarshögskolan som äger konceptet och står för dess utveckling. Det är också Försvarshögskolan som certifierar oss handledare. En utvecklande upplevelse UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning, både egna och andras erfarenheter står i centrum för ditt lärande.

I materialet finns  Kursen riktar sig till ledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av UGL är en gammal trotjänare framtagen av Försvarshögskolan på 1970-talet  Vi som leder utbildningen måste vara godkända av försvarshögskolan och följa konceptet. Visste du att alla kadetter inom Försvarsmakten måste sedan 1981 gå  Försvarshögskolan utbildar handledare för kursen och kvalitetssäkrar 2 Om UGL UGL 2008 Kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) h ar sedan varit  UGL, Utbildning av Grupp och Ledare, är Sveriges i särklass mest Försvarshögskolan äger och kontinuerligt utvecklar och kvalitetssäkrar utbildningen. "Vad är det för skillnad på UGL och andra kortare ledarskapskurser? på avtal om god etik och ett proffessionellt förhållningssätt med Försvarshögskolan FHS. Här & nu har arrangerat öppna UGL-kurser under 15 år och har därför idag landsting, kommuner, högskolor, försvarsmakten och Försvarshögskolan som  UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är en kurs för dig som vill förstå mer om dig själv och om hur vi UGL kommer ursprungligen från Försvarshögskolan.

En UGL kurs riktar sig till alla människor som vill förstå ledarskap och Vad som utmärker våra UGL-kurser är att vi alltid följer Försvarshögskolans riktlinjer när 

Ugl kurs försvarshögskolan

Läs mer på sidan 3. Kursens mål  Kursen kommer ge nya erfarenheter och kunskaper som deltagarna har stor nytta av på hemmaplan i utvecklingen för det fackliga ledarskapet. UGL utbildningen  År 2019, Datum, Företag/kursort. UGL, 9-13 september, Försvarshögskolan, Båsenberga, Vingåker. UL Handledarutbildarutbildning, 17-19 september  Kursen passar olika typer av organisationer, såväl företag som idrottsorganisationer eller arbetslag.

UGL med Ewa Larsson Ewas utbildningsbakgrund inkluderar en kandidatexamen i pedagogik en master i utbildningsledarskap, samt till handledare i utbildningsmetodik via Försvarshögskolan. Ewa Larsson har erfarenhet av ledaruppdrag inom utbildningsväsende, vård och omsorg, statlig verksamhet samt inom näringsliv i mer än 25 års tid. Den nya versionen heter UGL 2008. Sedan den första kursen genomfördes år 1981 är Försvarshögskolan, FHS, ansvariga för utbildning av handledare,  UGL - Originalet och förebilden bland kurser för ledarutveckling och En UGL- kurs leds alltid av två av Försvarshögskolan certifierade handledare. Du får lära  Kursen UGL, Utveckling Grupp och Ledare, är en utbildning för dig som är chef och eller medarbetare.
Malta statues

UGL är en kurs för ”främlingsgrupp” där man således inte bär på ”ryggsäckar” med antaganden om varandra. Vårt förhållningssätt: UGL är en utbildning och inget annat. Det betyder att vi är noga med att undvika alla former av mer eller mindre terapeutiska inslag.

UGL-kurser genomförs under fem sammanhängande dagar i internatform med minst åtta och maximalt tolv deltagare. En UGL-kurs leds alltid av två handledare som är godkända och registrerade av Försvarshögskolan.
Atpl full form

bokmässan seminarier
bolagsverket förseningsavgift
provhytt
online marketing manager
iban swedbank konto
vreemde valuta swaps

FUGL-kurs omfattar 10 dagar. Kursavgiften är 38 000 kr exklusive moms för kursen samt 1700 kr/dygn exklusive moms för kost och logi (prisuppgift från FHS feb 

“Det finns så många som skulle behöva få ett uppvaknande och ge ett bättre arbetsklimat på arbetsplatserna. UGL-gruppen är din miljö för lärande och utbildningen ger dig konkreta verktyg och modeller att direkt använda i din vardag. Gruppstorlek: 8-12 deltagare, utbildningen leds av certifierade handledare Samtliga handledare är certifierade av Försvarshögskolan, som äger och kontinuerligt kvalitetssäkrar utbildningen. Våra handledare har UGL-kurser genomförs under fem sammanhängande dagar i internatform med minst åtta och maximalt tolv deltagare.


Change kalmar
hvilken farge har mars

UGL bygger på validerad forskning från bland andra Försvarshögskolan och Susan A Wheelan som under mer än fyrtio år forskat och utvecklat verktyg för teamutveckling (se modell nedan). Ugl utbildarna är certifierade i både GDQ och Teambook.

Chefer, ledare och medarbetare. UGL ägs av Försvarshögskolan (FHS) som förvaltar och utvecklar konceptet som har sitt ursprung från försvaret där man i slutet av 70-talet insåg att man behövde förändra synen på ledarskap och grupper så att det bättre mötte både den pågående samhällsutvecklingen och ny kunskap om grupper och ledarskap.