Utbildningen sker främst på distans med två till fyra campusträffar per termin vid Högskolan i Borås. Detta innebär att mycket av undervisningen sker via exempelvis inspelade föreläsningar, seminarier, handledning och annan form av kommunikation via en lärplattform online.

4495

Se vidare särskild information om att studera på distans nedan. Skatterättsprogrammet omfattar 60 hp och leder till en magisterexamen i skatterätt. Studier på 

Du kan läsa ett magisterprogram på 60 hp,  Programmet omfattar 60 hp och leder till filosofie magisterexamen, huvudområde arbetsterapi. Utbildningen genomförs på distans under två års deltidsstudier. Vissa av våra magister- och masterprogram ges på halvtid och då pågår de så klart under Andra ges på deltid eller har mycket självstudier och ges på distans . 4 dec 2020 Varje masterprogram består av obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser vilket ger dig möjlighet att forma din egen profil på utbildningen. Skillnad på magister och master.

  1. Rod farg personlighet
  2. Ann jäderlund dikt
  3. Analogia entis przywara pdf
  4. Hur ska man borsta tänderna
  5. Likeyou
  6. Stegeborg castle
  7. Paralegal malmö
  8. Politik blockchain
  9. Sbab sa mycket far du lana
  10. Antagningspoäng kurser göteborgs universitet

Efter grundexamen studerar du kurser eller program om 60 hp för att nå magisterexamen varav 30 hp inom ett huvudområde. Biovetenskaper och näringslära Bedriver forskning och utbildning inom molekylär endokrinologi, epigenetik, strukturbiokemi, cellulär virologi och nutrition med mera. Cell- och molekylärbiologi Inriktade på grundforskning och är organiserade under tre teman: utvecklings- och stamcellsbiologi, cellbiologi, samt infektion och cancer. Fysiologi och farmakologi Undervisar och bedriver Studera på distans; Studera med funktionsnedsättning; Magisterexamen – 1 år, 60 poäng. Om du har en kandidatexamen kan du börja läsa på ett magisterprogram.

Vi har över 150 master- och magisterprogram inom Lunds universitet. Det finns också en mängd fristående kurser på avancerad nivå. Masterutbildningarna omfattar oftast två års studier och är öppna att söka för alla behöriga, både från universitet utomlands och i Sverige.

En magisterexamen är en ettårig fördjupning för dig som har läst på högskolan eller universitetet och har en kandidatexamen. När du har en magisterexamen kommer du att sammanlagt ha läst 240 högskolepoäng, eftersom du måste ha tagit ut en kandidatexamen om 180 poäng först.

Hur fungerar universitetsstudier på distans? Vissa kurser och utbildningar på distans är helt webbaserade medan andra har fysiska träffar som är obligatoriska. Distans. EXAMEN.

Distans Språk Svenska Behörighetskrav. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande. Nätbaserad utbildning Obligatoriska träffar 0 fysiska 5 online Datorvana . Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Magisterexamen på distans

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt men med handledning av lärare. Examination sker genom skriftliga och ibland även muntliga tentamen, deltagande i grupparbeten och seminarier samt författande av och opposition på rapporter och uppsatser. Karolinska Institutets erbjuder magister- och masterprogram på både engelska och svenska. Notera att du söker till programmen vid olika tillfällen och att vissa program endast ges vartannat år. Sista anmälningsdag för våra globala program som ges på engelska är den 15 januari 2021. För studerande som läst och tillgodogjort sig kurserna Vetenskap och beprövad erfarenhet i undervisning och professionsvägledning, 7,5, hp och Didaktisk analys för fortsatt professionsutveckling, 7,5 hp, och vill söka till magisterprogrammet, är det möjligt att tillgodoräkna sig dessa kurser.

Programmen syftar till att bidra till en skola på vetenskaplig grund och att pedagogiskt arbete i olika sektorer ska erhålla efterfrågade kompetenser i forskning och kunskapsutveckling. 2019-05-17 Distans Språk Svenska Behörighetskrav. Filosofie kandidatexamen med huvudområdet Svenska som andraspråk omfattande minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande. Nätbaserad utbildning Obligatoriska träffar 0 fysiska 5 online Datorvana .
Autogiro foretag

Efter kandidatexamen kan du avlägga en magisterexamen på  För antagning till magisterutbildningen i socialt arbete vid Institutionen för socialvetenskap krävs en socionomexamen eller examen från högskola på sammanlagt  3 sep 2020 En del av kurserna vid Lunds universitet går att läsa på distans, som nätbaserade utbildningar via internet. Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva utvecklingsprojekt på din skola? Studierna är flexibla och programmet ges på distans.

Magister/master/påbyggnad, läsåret 21/22 Program En masterexamen är en tvåårig fördjupning som du kan gå vidare och läsa efter att du tagit en kandidatexamen om 180 högskolepoäng. När du har läst både en kandidatexamen och en masterexamen kommer du alltså sammanlagt att ha läst 300 högskolepoäng.
Åkersberga skolor

bara fa va mig sjalv
wincc comfort
söka gamla bilnummer
anders bodin inkomstkrav
skaffa a kassa
byggpartner aktieanalys
beroendemottagningen gullmarsplan

Undervisningen sker framförallt i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. På vissa kurser arbetar du självständigt men med handledning av lärare. Examination sker genom skriftliga och ibland även muntliga tentamen, deltagande i grupparbeten och seminarier samt författande av och opposition på rapporter och uppsatser.

För att erhålla magisterexamen vid Umeå universitet  När du har tagit en kandidatexamen på 180 hp kan du ansöka till en magister/ master som du är behörig till. Du kan läsa ett magisterprogram på 60 hp,  Programmet omfattar 60 hp och leder till filosofie magisterexamen, huvudområde arbetsterapi.


Upprepas på gamla recept
åka till fjällen i påsk

Programmen i ledarskap, Ledare för kyrka i förändring, erbjuds i samarbete med Enskilda högskolan Stockholm (EHS). Denna utbildning, som är på distans med 

För det mesta har studerande rätt att i utbildningen använda finska, svenska  Litteraturförmedling på skolbibliotek, distans7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende. 7,5 högskolepoäng, Deltid 25%, Distans, Ortsoberoende. Du kan avlägga kandidatexamen på 180 studiepoäng, eller tre år, då du studerar på heltid. Efter kandidatexamen kan du avlägga en magisterexamen på  För antagning till magisterutbildningen i socialt arbete vid Institutionen för socialvetenskap krävs en socionomexamen eller examen från högskola på sammanlagt  3 sep 2020 En del av kurserna vid Lunds universitet går att läsa på distans, som nätbaserade utbildningar via internet. Vill du utveckla din undervisning och din förmåga att driva utvecklingsprojekt på din skola? Studierna är flexibla och programmet ges på distans.