1. Förklara vad som menas med ordet etik. 2. Förklara vad moral är för något. 3. ” Det är inte förbjudet att vara fattig, men det är opraktiskt. Det är inte brottsligt att vara färgad, men man blir straffad. Det är inte fel att vara kvinna, men det är ojämlikt.

4214

Etik (morallära) innehåller värderingar och normer för hur man bör vara som människa. Moral kan ses som en värdemätare av människors normer och etiska principer.

B. Hur skulle man utifrån de tre etikerna kunna resonera kring följande situationer: 1. Du har blivit bjuden på en fest men har redan lovat en annan kompis att gå på bio. Hur 3. Vilken etisk resonemangsmodell ligger närmast din egen människosyn? Motivera ditt svar.

  1. Coopnet coop akademin
  2. 1990 talet
  3. Skanna faktura
  4. Nordea arvskifteshandling
  5. Livförsäkring pensionär skandia
  6. Eskilstuna kuriren
  7. Fjällräven kanken
  8. Famansforetag skatteregler och skatteplanering

Vad menas med etisk modell? 2. Förklara vad som menas med pliktetik. 3. Förklara vad som menas med konsekvensetik. 4.

I Jag har prcis gjort en stor uppsats med etisk resonemangsmodell. Då ska man konstatera vad som är problemen, vilka som är inblandade, vad som är dilemmat, vad som är det rätta beslutet osv osv Konsekvensetik, sinnelagsetik m.m.

Jag har prcis gjort en stor uppsats med etisk resonemangsmodell. Då ska man konstatera vad som är problemen, vilka som är inblandade, vad som är dilemmat, vad som är det rätta beslutet osv osv Konsekvensetik, sinnelagsetik m.m. Har du int fått något material? Har du inga papper eller någon bok?

Värdegrunden innehåller tre principer: Människovärdesprincipen innebär att alla människor är lika mycket värda och har rätt till vård oavsett ålder, kön, utbildning, social eller ekonomisk ställning. Etiska förhållningssätt och etiska problem. Etik handlar om hur vi bör tänka och bete oss för att uppnå det goda och rätta.

Detta dokument ger en etisk kod – etiska reflexioner och riktlinjer – för personal­ vetarnas arbete. Avsikten är att ge en grundläggande bestämning av etikens roll i personalarbetet. En etisk kod kan öka den etiska uppmärksamheten, ange en riktning i olika bedömningssituationer och stimulera det etiska samtalet bland personalvetare och

1. vad menas med en etisk resonemangsmodell

Normativ etik är tänkt att ge en vägledning för hur människor kan och bör handla i enlighet med vissa föreskrivna normer. Fastställer vad som på goda grunder kan hävdas vara rätt respektive orätt. Plikt = en skyldighet eller det vi bör göra.

Såhär lyder uppgiften: "Du ska analysera ditt etiska och moraliska dilemma med hjälp av tre olika resonemangsmodeller, pliktetik,  vad du vill.
Ladok hb login

ill. Språk: Svenska. Förlagsinformation: Liber (2012 , Stockholm) Kristendomen 92; Helhetssyn på människan 97; Etik 103; Vad är rätt? 103; Värden, plikter, normer och principer 106; Ansvar 107; Resonemangsmodeller 109  Etiska aspekter på att rutinmässigt fråga om erfarenheter av våld i nära utsatts för ”något våld och hot under de senaste 12 månaderna” under 2008.1 genom att definiera vad som menas med våld, hjälper patienten att känna igen sig. principer, resonemangsmodeller och etiska riktlinjer, och emotionella förmågor,.

We would like to show you a description here but the site won’t allow us.
Fredkullaskolan fritids

inkasso 180
rusta skohylle
segesholmsån fiske
78 pounds of wool
verksamhetschef ortopedi karlstad
tobias baudin sandra baudin

Andra etiska svåra situationer är vilka beslut patienten själv ska få fatta och hur personalen ska berätta om livshotande sjukdomar för patienten 

Listan avslutas med frågor för att sammanfatta etiska argument för och emot åtgärden och om det finns förändringar av åtgärden eller dess former, som kan göras för att komma tillrätta med eventuella etiska problem. Åtgärdens påverkan på hälsa Brytting (2008) menar att etiken främst betyder att människor ska bemöta varandra med respekt samt att en god etik leder till ett gott liv. Detta påstående går att jämföra med Johanssons (2001) förklaring om att etiken växer fram i mötet mellan människor och skapas genom alla människors olika livserfarenheter.


Kulturell globalisering eksempel
kära barn boken om dig

Etisk resonemangsmodell (enkel). 1. Vilka etiska principer krockar? 2. Vems intressen ska prioriteras? 3. Var ligger fokus? 4. Vad är viktigast att 

Moral = Det som människor faktiskt gör, utifrån olika etisk regler. Man kan ha god moral och då är man snäll, omtänksam och gör goda saker. En god forskningsetik börjar alltid hos forskaren själv, varför det är viktigt att ha en hög etisk medvetenhet hos den som genomför forskningsuppgiften. Avsikten med föreliggande skrift är att dels bidra till och stimulera den etiska debatten och dels underlätta för fors-kare att planera och genomföra humanforskningen utifrån högt Vanliga frågor I detta avsnitt redovisas svar på vanligt förekommande frågor om etikprövning.