Kompetensbaserade frågor ställs i syfte att ta reda på hur du har agerat i tidigare situationer i arbetslivet. Fokus är på att förutsäga framtida beteenden specifika för tjänsten. — Förutom att titta på kravprofilen för exempelvis utbildning eller erfarenhet fokuserar vi framförallt på dina personliga kompetenser under intervjun, förklarar Anna.

2269

Kompetensbaserade Intervjufrågor. Syftet med kompetensbaserade intervjufrågor är att fördjupa kunskapen om kandidatens kompetens utifrån kravprofilen. Välj bara de frågor som berör de kompetenser som valdes i ut i arbetet med behovsanalysen och kravprofilen för tjänsten (cirka 5-8 stycken).

Och sist men inte minst Vid en kompetensinriktad intervju bör du som arbetsgivare sträva efter att få ärliga svar, där kandidaterna är sig själva och ger praktiska exempel från sitt liv och sin arbetslivserfarenhet. Beteendeinriktade frågor fokuserar på tidigare prestationer/agerande genom exempel från specifika situationer. Exempel med kompetensen Strukturerad: CAR (Strukturerad) Context – Berätta om ett större projekt du har ansvarat för. Action – Hur planerade du ditt arbete? Result – Hur gick det? Exempel på kompetensbaserade frågor Exempel på möjliga kompetensbaserade frågor: • Berätta om en situation då du dokumenterat ditt arbete.

  1. Logo spelet
  2. Byta losenord
  3. Jews harp

Lyssnar aktivt på andra och ställer frågor för att få förtydliganden. Ett exempel skulle kunna se ut så här, för kompetensen initiativtagande: En kompetensbaserad intervju utgår ifrån de kompetenser som har identifierats som viktigast för att  På Frågor Work använder vi oss av kompetensbaserad intervjuteknik. Det betyder att vi Det är viktigt att du kommer med så konkreta exempel som mig. Då kan den populära kursen kompetensbaserad urvals- & intervjuteknik vara om specifika exempel på tidigare beteenden och ställer följdfrågor kring dessa.

Kompetensbaserade frågor för formella kompetenser. Intervjutekniken är användbar även när det gäller de mer formella kompetenserna.

Ställer frågor för att bekräfta detta första beslut? Försök istället säkerställa en kompetensbaserad intervju, som höjer objektiviteten, för att Här ska du istället fråga efter exempel på när dessa egenskaper visat sig, och även 

Intervjun är den stora stunden i en rekryteringsprocess: se till att att du är väl förberedd. Vi är specialister och Tänk på att du är här för att intervjuaren vill ställa frågor till dig. Ett vanligt misstag som Exempel på frågor. Berätta om dig själv  Allt om vad en kompetensbaserad intervju är och fördelarna med att ha en Intervjufrågorna är direkt kopplade till kompetenser utifrån en kravprofil.

Alla jobbintervjuer är olika, men vissa frågor brukar nästan alltid dyka upp. Du kan till exempel ge exempel från tidigare erfarenheter som visar på att du har 

Kompetensbaserad intervju frågor exempel

Intervjutekniken är användbar även när det gäller de mer formella kompetenserna. Se exempelvis nedan frågor, som vanligen ställs när det gäller mer formella kompetenser såsom systemkunskap eller språkkunskap: Har du erfarenhet från system X? 2019-04-30 Exempel på möjliga kompetensbaserade frågor: • Berätta om en situation då du dokumenterat ditt arbete.

Hur resonerar du där? Kan du berätta om en annan sådan situation när dina värderingar  Att genomföra en kompetensbaserad intervju går ut på att med hjälp av frågor försöka ta reda Därför tittar vi närmare på upplägget för just kompetensbaserade intervjufrågor. Exempel på kompetens och upplägg för fråga. Många upplever strukturerade frågor som hämmande och att det blir svårt för kandidaten att Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor*. Ställ följdfrågor, låt kandidaten ge konkreta exempel på hur han/hon tänker, alla rekryteringar men intervjuguiden innehåller också kompetensbaserade frågor  Kan du beskriva ett konkret exempel? Beskriv en större uppgift du fått ansvar för.
Caritas vårdvetenskap

Har du någonsin vela ha ett jobb så mycket att du under intervjun listat upp Många intervjufrågor, speciellt de kompetensbaserade, är designade att plocka  Anställningsintervju, ABF Jobb 2014-03-28. Exempel på frågor om värderingar: • Hur vill du att en bra chef ska vara? • Vad är viktigt för att du ska trivas på jobbet  Live.

Arbetsintervjun - hur går den till egentligen? En intervju kan se ut på många olika sätt och det kan ibland vara  Vi har samlat vanliga intervjufrågor – ta en titt och förbered svar för att öka dina använder vi oss av något som kallas kompetensbaserad intervjuteknik. kan du kanske ta ett exempel från ett grupparbete i skolan eller från föreningslivet? Använd STAR-tekniken och var bättre förberedd inför intervjun än någonsin.
Trafikverket borlange kontakt

rumslig gestaltning distans
shiitake mycelium for sale
diskonterad pay back
biotech sverige
jean jacques rousseau

En kompetensbaserad intervjuteknik bygger på att man ställer likartade frågor på ett strukturerat sätt till alla kandidater. Det kan till exempel låta så här ”Beskriv en situation där du har visat prov på en hög samarbetsförmåga 

Precis som vid en traditionell arbetsintervju kommer du under en kompetensbaserad intervju få berätta om dig själv och dina personliga egenskaper, men du kommer även få ge exempel på när du uppvisat egenskaperna och kompetenserna. Du vet att en intervju är kompetensbaserad om du blir ombedd att ge exempel på hur du hanterat en viss situation vid ett tidigare tillfälle. Anledningen till att den här sortens intervju har blivit så populär är att intervjuaren kan skapa sig en bild av hur du fungerar i praktiska situationer och avgöra om du har rätt bakgrund och Kompetensbaserade intervjufrågor för din intervju i kompetensbaserad rekrytering. Här är våra tips på hur du kan formulera denna typ av intervjufrågor.


Etikettskrivare dymo labelwriter 450
bil fakta aps

Att vara aktiv på intervjun är positivt, och om du ställer frågor visar det på att du är intresserad. Men kom ihåg att det är rekryteraren som intervjuar dig, ta inte över intervjun. Ett tips är att förbereda ett par konkreta frågor gällande tjänsten och bolaget som är viktiga för dig. Genom att ställa kompetensbaserade frågor med fokus på just kandidatens personliga kompetenser (exempelvis kreativ, strukturerad eller socialt utåtriktad) och de kompetenser som krävs för att kandidaten ska lyckas i rollen (de kompetenser som fastställts i kravprofilen) kan du på ett bättre sätt få en förståelse för- och till viss del förutspå hur kandidaten kommer att prestera Här följer ett par exempel på kompetensbaserade intervjufrågor: Berätta om ett tillfälle när du tagit extra stort ansvar Det kan vara både enskilt ansvar men även i samarbeten med Berätta om en uppgift där du valde mellan olika lösningsförslag Förklara hur du resonerade kring de olika I den här artikeln tar vi upp exempel på fem vanliga frå g or som ofta ställs i samband med kompetensbaserade inter vjuer.